Voorwaarden Online Schrijfconsult

Artikel 1 – Algemeen

1.1          De Algemene Voorwaarden & Privacybeleid van IntraTypical (‘Algemene Voorwaarden’) zijn van toepassing op alle diensten en producten, geleverd door IntraTypical en afgenomen door Klant. In de Algemene Voorwaarden zijn de definities te vinden van termen die in deze Voorwaarden Online Schrijfconsult (‘Voorwaarden’) worden gebruikt. In geval van twijfel of onduidelijkheid zijn deze Voorwaarden van toepassing.

1.2          Door deze Voorwaarden te accepteren ga je ook akkoord met de Algemene Voorwaarden van IntraTypical.

1.3          Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Online Schrijfconsult (‘Consult’) dat wordt aangeboden door IntraTypical en afgenomen door Klant.

Artikel 2 – Consult

2.1          Een Consult kan door iedere particulier worden geboekt bij IntraTypical.

2.2.         Een enkel Consult duurt 60 minuten, tenzij anders overeengekomen.

2.3          Een Consult zal in principe plaatsvinden tussen 10:00u en 17:00u op een werkdag, maar in wederzijds overleg tussen IntraTypical en Klant kan besloten worden een Consult op een ander moment in te plannen.

2.4          Een Consult is informatief van aard, en is bedoeld om Klant advies te geven omtrent het schrijven van teksten, waaronder, maar niet uitsluitend: blogs, wetenschappelijke, medische of nieuwsartikelen, scripties, theses, essays en sollicitatiebrieven. IntraTypical vrijwaart zich uitdrukkelijk van iedere verantwoordelijkheid omtrent resultaten die voortkomen uit door Klant geschreven teksten. Daaronder vallen (maar niet uitsluitend) behaalde cijfers of beoordelingen, resultaten van (sociale)mediacampagnes en voortgang in het sollicitatieproces.

Artikel 3 – Reservering Consult

3.1          Een Consult kan door Klant worden aangevraagd via de Website. Na ontvangst van de reservering ontvangt Klant automatisch een bevestiging. Ook ontvangt Klant separaat een factuur met daarop de betalingsgegevens.

3.2         Klant heeft de mogelijkheid om één (1) of meerdere Consulten tegelijk aan te vragen (met een maximum van 10).

Artikel 4 – Betaling

4.1          Prijzen van een Consult op de Website zijn inclusief btw (tenzij anders aangegeven).

4.2          Onder voorbehoud van kortingen, promoties en andere acties bedraagt de prijs voor een enkel Consult €69,- incl. btw.

4.3          Betaling kan worden voldaan vanaf het moment van bevestiging van reservering tot 24 uur vóór aanvang van het (eerste) ingeplande Consult.

4.4          Een Consult vindt slechts dan doorgang, wanneer de verschuldigde betaling ten minste 24 uur vóór aanvang van het Consult is voldaan door Klant. In het geval dat meerdere Consulten zijn gereserveerd, moet het gehele verschuldigde bedrag ten minste 24 uur vóór aanvang van het eerste Consult zijn voldaan.

4.5          In het geval dat Klant niet aan zijn/haar/hun betalingsverplichting tegemoet is gekomen, vervalt het Consult. In overleg bestaat de mogelijkheid om op een nieuw tijdstip een Consult in te plannen, mits dan wel tijdig wordt betaald. In het geval dat meerdere Consulten waren gereserveerd, wordt in overleg opnieuw bepaald welk(e) Consult(en) als gepland doorgang vinden of worden verplaatst.

Artikel 5 – Annulering en omboeken

5.1           Een ingepland Consult kan tot uiterlijk 24 uur vóór aanvang van het Consult worden geannuleerd met teruggave van betaling. 

5.2          In geval van annulering door Klant binnen 24 uur vóór aanvang van het Consult, zonder aantoonbare overmacht, wordt geen geld teruggegeven.

5.3          In geval van aantoonbare overmacht bij de Klant die resulteert in annulering binnen 24 uur vóór aanvang van het Consult, heeft Klant de optie om het Consult alsnog kosteloos te annuleren (met teruggave van betaling) of het Consult in overleg op een ander tijdstip alsnog doorgang te laten vinden.

5.4          In geval van annulering van het Consult door IntraTypical, meer dan 24 uur vóór aanvang van het Consult, krijgt Klant zijn/haar/hun geld terug of kan het Consult in overleg naar een ander tijdstip worden verplaatst.

5.5          In geval van aantoonbare overmacht bij IntraTYPical die resulteert in annulering binnen 24 uur vóór aanvang van het Consult, heeft Klant de mogelijkheid om zijn/haar/hun geld terug te krijgen, of het Consult in overleg op een ander tijdstip alsnog doorgang te laten vinden.

%d bloggers liken dit: